Veneto

UD Treviso UD Venezia UD Vicenza UD Padova UD Verona UM Veneto Laboratorio chimico Venezia Laboratorio chimico Verona

La DT III - Veneto e Friuli Venezia Giulia ha competenza territoriale sulle Regioni: Veneto e Friulia Venezia Giulia.